8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

8-A, Zolochivska St., Kharkiv, UA-61177

Tel: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

National Scientific Center «Ноn. Prof. М.S. Bokarius Forensic Science Institute»

Трасологічна експертиза

4.6 Дактилоскопічні дослідження
Експертиза слідів рук (дактилоскопічна експертиза)
Основним завданням дактилоскопічної експертизи є:
● ідентифікація особи за слідами її рук, які залишені на місці події;● встановлення наявності на предметах обстановки місця події слідів папілярних узорів рук та їх придатність для ідентифікації особи;● встановлення механізму слідоутворення, особливостями будови руки, яка залишила слід, деякими іншими характеристиками слідоутворювального об'єкта.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
● Чи є на об'єкті сліди рук?● Чи придатні дані сліди для ідентифікації особи?● Чи залишені сліди рук конкретною (однією) особою?● Чи залишені однією особою сліди рук, вилучені в різних місцях?● Чи є на даному предметі сліди рук і якщо так, то чи придатні вони для ідентифікації?● Якою рукою і якими пальцями руки залишено сліди?● Якими ділянками поверхні долоні залишено сліди?● У результаті якої дії залишено слід (захват, торкання тощо)?● Чи були сліди до вилучення на поверхні конкретного об'єкта?● Чи є ознаки перенесення вилучених слідів з однієї поверхні на іншу?