Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

 • UA

 • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська, 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

 • UA

 • EN

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»


Наукова діяльність

 • Загальні відомості

  Відповідно до Статуту Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України є державною спеціалізованою науковою установою, яка належить до сфери управління Міністерства юстиції України, та відповідно до законодавства України здійснює судово-експертну, наукову, науково-технічну, науково-організаційну й освітню діяльність у галузі судової експертизи, криміналістики, права, публічного управління та адміністрування.
  Наукова діяльність Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України (далі — ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса») у 2023 році відбувалася в умовах воєнного стану, повязаного із повномасштабною війною рф проти України.
  ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» — одна з найстаріших державних судово-експертних установ України. Центр має давні традиції, що гармонійно поєднуються із сучасними завданнями: виконанням на високому професійному рівні судових експертиз і експертних досліджень, проведенням науково-дослідної роботи в галузі судової експертизи та упровадженням результатів в експертну практику, підготовкою фахівців у галузі судової експертизи й підвищення кваліфікації експертних та наукових кадрів.Значний інтелектуальний потенціал, унікальні можливості для досліджень і талановитий склад науковців дозволяють зосередитися на пріоритетних напрямах науки судової експертизи та криміналістики. Завдяки невпинному розвитку, активній науково-дослідній роботі, якісній експертній діяльності, плідному міжнародному співробітництву ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» досягає нових вершин.
  Діяльність ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» спрямована на своєчасне виконання цільових завдань, затверджених Міністерством освіти і науки України (виконання державних програм з розроблення методичних основ судової експертизи, криміналістики і права; проведення наукових досліджень у вказаних напрямах; розроблення науково-методичної бази для впровадження нових видів судових експертиз та експертних спеціальностей; створення спеціального обладнання та програмного забезпечення для вирішення завдань судової експертизи; підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації за судово-експертним профілем тощо); планів науково-дослідних робіт, затверджених Міністерством юстиції України, та внутрішніх планів НДР, максимальне задоволення потреб судів, правоохоронних органів, установ, організацій, підприємств і громадян у різноманітних видах експертних досліджень.
  Станом на сьогодні у складі ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» працюють наукові кадри вищої кваліфікації, які мають наукові ступені та вчені звання: докторів наук, кадидатів наук; професорів, старших наукових співробітників, старших дослідників, доцентів.

 • Післядипломна освіта

  Післядипломна освіта
  У сфері післядипломної освіти з підвищення кваліфікації відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки в ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» для осіб з вищою освітою проводиться підготовка фахівців за спеціальністю 081 «Право» за освітньою програмою «Теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи».
  Крім того, Київське відділення здійснює таку освітню діяльність на рівні післядипломної освіти, як:
  • підвищення кваліфікації приватних та державних нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, нотаріусів державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів;• підготовку і підвищення кваліфікації арбітражних керуючих;• підвищення кваліфікації державних службовців.

 • Наукова робота за тематичним планом науково-дослідних робіт науково-дослідних установ судових експертиз міністерства юстиції України та планом науково-дослідних робіт ННЦ ІСЕ

  У 2023 році завершено науково-дослідні роботи за 30 темами тематичного плану науково-дослідних робіт науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України, які виконано на відповідному науково-методичному рівні та в запланованому обсязі, у т.ч. завершено 3 науково-дослідні роботи, у яких ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» є співвиконавцем.
  Усі етапи календарних планів робіт на поточний рік за 30 перехідними темами НДР тематичного плану науково-дослідних робіт науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України та за 25 темами НДР плану науково-дослідних робіт центру виконані своєчасно, у запланованому обсязі та на належному науковому й методичному рівнях. Одна із тем державного плану та одна із тем внутрішнього плану завершені достроково.
  Згідно з Порядком виконання науково-дослідних робіт у науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 04.02.2010 № 223/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 15.02.2018 № 372/5) та Планом впровадження результатів науково-дослідних робіт науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України на 2023 рік працівниками ННЦ ІСЕ впроваджено результати НДР за 42 темами.
  Згідно з Порядком виконання науково-дослідних робіт у науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 04.02.2010 № 223/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 15.02.2018 № 372/5) та Планом апробації результатів науково-дослідних робіт науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України на 2023 рік працівниками ННЦ ІСЕ проведено апробацію результатів НДР за 41 темою.
  Цьогоріч тематика за державним та внутрішнім планом, відповідно, складає 58 та 25 НДР.Міністерство юстиції України

 • Фахові видання ННЦ ІСЕ

  Збірник наукових праць, що видається ННЦ ІСЕ з 2001 року у співзасновництві із Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого - «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики», — фахове наукове видання з юридичних наук за профілем криміналістики та судово-експертної діяльності, включене до міжнародних наукометричних баз даних Ulrich’s, ERIH PLUS, WorldCat, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Academic Research Index (ResearchBib), RefSeek, CORE, EuroPub, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),— регулярно виходить друком 4 рази на рік паралельними виданнями – українською та англійською мовами. Вийшли у світ 30, 31, 32 та 33 номери Збірника, в яких опубліковано 41 наукова праця, з яких 8 статей підготовлені іноземними науковцями. У звітньому періоді подана заявка для індексації видання в наукометричних базах Web of Sciens.
  До Переліку наукових фахових видань України, у яких оприлюднюються результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук і доктора філософії входить також науковий журнал «Архів кримінології та судових наук», який є відновленням заснованого 1926 року Заслуженим професором Миколою Сергійовичем Бокаріусом наукового журналу «Архів кримінології та судової медицини». Побачили світ 7 та 8 номери видання, в яких опубліковано 33 наукові праці.
  У 2023 році обидва наукових фахових видання отримали ідентифікатори медіа R-3002416 та R-3002417, відповідно.
  Теорія та практика судової експертизи і криміналістики
  Архів кримінології та судових наук

 • Музеї ННЦ ІСЕ

  МузеїПрагнення вивчати історію та її визначних особистостей є спільним для багатьох людей незалежно від їх віку, освіти, професії чи місця проживання. Відвідувачів Кабінету-музею Заслуженого професора Миколи Сергійовича Бокаріуса об’єднує бажання долучитися до культурної спадщини, носіями якої є раритетні автентичні видання музейного фонду.
  Функціонує також Науково-прикладний музей ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса». Експозиція музею відображає історію заснування та розвитку ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» та основні експертні напрями, дослідження за якими здійснюються в Центрі.

 • Публікаційна активність. Перелік опублікованих наукових праць співробітників ННЦ ІСЕ

 • Конференції, семінари, круглі столи

  У 2023 році ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» організував і провів такі заходи:
  1. Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання судової експертизи та криміналістики» з нагоди ювілеїв видатних учених: 95-річчя від дня народження Л.Ю. Ароцкера («Ароцкерівські читання» і 105-річчя від дня народженняМ. В. Салтевського) (Харків, 19.05.2023 р.).
  2. Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання судової експертизи та криміналістики» з нагоди 100-річчя Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» (Харків, 10.11.2023 р.).

 • Участь у роботі науково-практичних конференцій (зокрема й міжнародних), семінарів, круглих столів, проведенні лекційних занять та інших видах науково-методичних робіт

 • Міжнародне наукове співробітництво

  Міжнародна діяльність
  Одним із провідних напрямів діяльності відділу міжнародного співробітництва та роботи з іноземцями ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» стало налагодження співробітництва та укладення з відповідними органами іноземних держав договорів про міжнародне співробітництво. Так, станом на кінець 2023 року ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» є стороною 19 Договорів про міжнародне співробітництво.1. Договір про співробітництво між Університетом Міколаса Ромеріса та ХНДІСЕ (укладений 06.11.2019).2. Меморандум про співробітництво між Експертно-криміналістичним департаментом МВС Грузії та ХНДІСЕ (укладений 16.10.2019).3. Договір про співробітництво між Управлінням поліцейського криміналістичного центру Чорногорії та ХНДІСЕ (укладений 24.06.2019).4. Договір про співробітництво між Литовським Інститутом права та ХНДІСЕ (укладений 19.02.2019).5. Договір про співробітництво між Судово-експертним центром Міністерства юстиції Литви та ХНДІСЕ (укладений 10.10.2018).6. Договір про співробітництво між Центральною криміналістичною лабораторією поліції (Польща) та ХНДІСЕ (укладений 10.10.2018).7. Меморандум про співробітництво між Краківським науково-дослідним інститутом судової експертизи імені проф. д-ра Яна Сехна Міністерства юстиції Республіки Польща та ХНДІСЕ (укладений 10.10.2018).8. Меморандум про взаєморозуміння між Румунським Національним інститутом судової експертизи Міністерства юстиції Румунії та ХНДІСЕ (укладений 10.10.2018).9. Договір про співробітництво між Республиканским державним казенним підприємством «Центр судових експертиз Министерства юстиції Республіки Казахстан» та ХНДІСЕ (укладений 20.06.2018).10. Договір про співробітництво між Державною установою «Науково-практичний центр Державного комітету судових експертиз Республіки Білорусь» та ХНДІСЕ (укладений 20.04.2018).11. Договір про співробітництво між Державною некомерційною організацією «Національне бюро експертиз» Національної академії наук Республіки Арменія та ХНДІСЕ (укладений 30.03.2018).12. Договір про співробітництво між Національним Центром Судових Експертиз при Міністерстві Юстиції Республіки Молдова та ХНДІСЕ (укладений 08.12.2017).13. Договір про співробітництво між Державним бюро судових експертиз Республіки Латвія та ХНДІСЕ (укладений 01.07.2020)14. Договір про співробітництво між Ризьким університетом імені Страдіня та ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» (укладений 08.12.2020).15. Договір про співробітництво між Республіканським Центром судової експертизи ім. Х. Сулайманової при Міністерстві юстиції Республіки Узбекистан та ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» (укладений 24.12.2020).16. Договір про співробітництво між Республіканським Центром судової експертизи ім. Х. Сулайманової при Міністерстві юстиції Республіки Узбекистан та ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» (укладений 24.12.2020).17. Договір з Panacea Cooperetive Research and Artec Europe та ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» щодо створення тематичного дослідження з метою доведення техніко-економічної придатності технологій для ідентифікації жертв війни (використання програмного забезпечення Skeleton для ідентифікації) (укладений 21.03.2023).18. Договір про співробітництво між Estonian Forensic Science Institute (Естонським інститутом судових експертиз) та ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» (укладений 25.09.2023).19. Договір про співробітництво між State Forensic Science Bureau of Latvia (Державне бюро судової експертизи Латвії), Estonian Forensic Science Institute (Естонський інститут судової експертизи) та ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» для реалізації проєкту «Підтримка українських судових експертів у документуванні військових злочинів, вчинених російською федерацією (ForUkaine)» (укладений 29.08.2023).

 • Наукова бібліотека

  Продовжує працювати науково-технічна бібліотека ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса». Це сучасний науковий, культурно-освітній, інформаційний центр, який забезпечує реалізацію потреб користувачів у здобутті найновішої інформації, що стосується судової експертизи та криміналістики, і сприяє формуванню інформаційної культури наукових працівників та судових експертів, які сьогодні працюють у принципово нових умовах інформаційного суспільства та викликів війни внаслідок масштабної російської агресії проти України. Фонд бібліотеки відповідає вимогам стандартів науково-освітньої діяльності.
  Належне функціювання наукової бібліотеки має велике практичне значення для одержання найновішої інформації з широкого кола питань і проблем, що сприяє написанню експертами й науковими співробітниками установи статей до фахових видань, тез доповідей і дисертаційних робіт.

Illustration

Ратищна холодна зброя, утворена з сільськогосподарського знаряддя

У монографії, що є продовженням першої книги «Бойові топори», досліджено види ратищної бойової зброї, яка походить від сільськогосподарського знаряддя, їхні конструктивні особливості залежно від ре-гіону походження. Автори запропонували власні класифікації вил, граблів, кіс, багрів, лопат, мотик і серпів, використовуваних як бойова зброя.

Illustration

Королі та королеви судової експертизи

У моногрфії викладено загальну характеристику історичного розвитку й сучасної діяльності наукової установи. Подано інформацію щодо становлення, розвитку та сьогодення установи (1923—2023 рр.), вдосконалення судово-експертної діяльності науковими працями співробітників та поширення напрямів експертних досліджень.

Illustration

Актуальні питання судової експертизи і криміналістики

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 100-річчя Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»

Illustration

Актуальні питання судової експертизи і криміналістики

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з нагоди ювілеїв видатних учених: 95-річчя від дня народження Л. Ю. Ароцкера («Ароцкерівські читання») і 105-річчя від дня народження М. В. Салтевського

Illustration

Воєнні злочини російських агресорів

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» бере участь у фіксуванні наслідків злочинної діяльності окупантів у місті Ізюм Харківської області. Експерти Центру здійснюють відбір зразків ДНК для проведення експертиз, ідентифікації тіл загиблих у місцях масових поховань із метою створення доказової бази на підтвердження воєнних злочинів російських катів. Оперативне та якісне виконання відбору зразків стало можливим завдяки використанню новітнього обладнання — мобільної лабораторії французького виробництва TRACIP, переданої Україні французькою стороною.

Illustration

War crimes of Russian aggressors

National Scientific Center «Hon. Prof. M. S. Bokarius Forensic Science Institute» participates in fixing consequences of criminal activities of the occupiers in the city of Izium, Kharkiv oblast. Forensic experts of the Center carry out selection of DNA samples for examinations, identification of corps in mass burials with the aim of creating an evidence base to confirm the war crimes of Russian executioners. Prompt and high-quality performance of sample selection became possible thanks to the use of the latest equipment, namely: French TRACIP mobile laboratory transferred to Ukraine by France.

Illustration

Актуальні питання судової експертизи і криміналістики

Збірник містить матеріали, у яких висвітлено сучасні проблеми судової експертології та криміналістики. Розглянуто проблеми криміналістики та нормативно-правового регулювання сфери експертного забезпечення правосуддя, методології та методики судової експертизи, а також проаналізовано українсько-латвійський науково-дослідний проєкт «Відкритий освітній ресурс: Судова експертиза».

Illustration

Дослідження об’єктів живопису та творів з кераміки

Методичні матеріали призначено для працівників державних спеціалізованих установ, які здійснюють судово-експертну діяльність на підставі законодавства України, і визначають послідовність дій експерта під час дослідження об’єктів живопису та творів із кераміки.

Illustration

Судові експертизи в адміністративному провадженні

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні, процесуальні та методичні питання судової експертизи в адміністративному провадженні. Висвітлено роль судового експерта як суб’єкта судово-експертної діяльності. Поданий матеріал адаптовано до вимог сучасного законодавства.

Illustration

Теоретико-правові засади судово-експертних досліджень у справах про банкрутство підприємтсва


Illustration

Класифікація судових експертиз

У монографії на рівні комплексного підходу досліджено класифікацію судових експертиз, рекомендовано шляхи вирішення проблем, що виникають під час розроблення класифікації судових експертиз. Окреслено чіткі межі окремих класів, родів, видів, підвидів судових експертиз і експертних спеціальностей та визначено основні критерії розмежування цих категорій.

Illustration

Експертне дослідження нещасних випадків, пов'язаних із невиконанням виробничих технологічних вимог

Розроблено алгоритм вирішення завдань щодо встановлення наявності джерел і чинників небезпеки та їх здатності ініціювати виникнення надзвичайної ситуації.

Illustration

Проблеми реформування базового законодавства України з питань експертного забезпечення правосуддя

У збірнику матеріалів круглого столу висвітлено актуальні проблеми назрілих змін щодо базового законодавства про судову експертизу: вимог до суб’єктів судово-експертної діяльності, порядку фінансування державних спеціалізованих установ судових експертиз, державної атестації методик проведення судових експертиз тощо.

Illustration

Науковці вищої кваліфікації Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса"

У виданні подано узагальнені відомості про науковців вищої кваліфікації — докторів наук, професорів, кандидатів наук (докторів філософії), старших наукових співробітників, старших дослідників та доцентів, які працювали або нині працюють у Національному науковому центрі «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса».

Illustration

Музеї Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса"

Музей є одним із джерел історії, де можна зустрітися з минулим, побачити сьогодення та зазирнути в майбутнє. Він зберігає та відтворює загальнолюдську пам’ять, є своєрідним літописом часу. Він створює у відвідувачів уявлення про нескінченність, безперервність історії, висвітлює найвидатніші постаті попередніх епох.
Останнє є можливим завдяки інформаційному аспекту музейних експонатів, оскільки кожний із них — неповторне джерело інформації та відбиток своєї доби.

Illustration

MUSEUMS OF NATIONAL SCIENTIFIC CENTER "HON. PROF. M. S. BOKARIUS FORENSIC SCIENCE INSTITUTE "

The memory of the past significantly influences our future, therefore the leadership of the Institute actively supports and stimulates the development of the museums.
The museum is one of the sources of history, where it is possible to meet with the past, see the present and look to the future. It preserves and reproduces human memory, is a kind of chronicle of time. The museum gives in visitors the impression of infinity, continuity of history gets covered by the most prominent figures of previous eras. The latter is possible only with the help of the informational aspect of the museum exhibits since each of them is a unique source of information and imprint of its era.

Illustration

БОЙОВІ СОКИРИ

У монографії досліджено види бойових сокир різних часів, їхні конструктивні особливості залежно від регіону, наведено класифікацію сокир.

Illustration

Особливості підготовки матеріалів для призначення судових експертиз

Навчальний наочний посібник для працівників правоохоронних органів

Illustration

Актуальні питання судової експертизи і криміналістики

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М. С. Бокаріуса

Illustration

Столітній шлях судової експертизи України (1918–2018 рр.)

Наукове видання присвячене знаменній історичній події нашої держави — 100-річчю проголошення незалежності Української Народної Республіки із прийняттям IV Універсалу Української Центральної Ради, яким проголошено наступне: «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу».

Illustration

До 150-річчя з дня народження Заслуженого професора Миколи Сергійовича Бокаріуса


Illustration

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики

Висвітлення сучасних теоретико-прикладних проблем криміналістики, проведення різних видів судових експертиз, застосування спеціальних знань у судочинстві, юридичної освіти та підготовки кадрів - судових експертів.

Illustration

Архів кримінології та судових наук

Висвітлення сучасних теоретико-прикладних проблем криміналістики, проведення різних видів судових експертиз, застосування спеціальних знань у судочинстві, юридичної освіти та підготовки кадрів - судових експертів тощо.

Illustration

Спіцина Ганна Олександрівна

Голова

Illustration

Сімакова-Єфремян Елла Борисівна

Заступник голови

Illustration

Сімакова-Єфремян Елла Борисівна

Заступник голови

Illustration

Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії

МІіністерство юстицій України Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»

Illustration

Проценко Анна Миколаївна

Склад разової ради (ВІДКРИТИ)Дисертація -Проценко А.М. (ВІДКРИТИ)Дисертація - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук рецензента Сімакової-Єфремян Е.Б. (ВІДКРИТИ)Відгук рецензента Сімакової-Єфремян Е.Б. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Пирога І. В. - (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Пирога І. В. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Гусєвої В.О. - (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Гусєвої В.О. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Шевчука В.М. - (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Шевчука В.М. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Протокол накладання електронної печатки (ВІДКРИТИ)Відео захисту дисертації з електронною печаткою (ЗАВАНТАЖИТИ)Рішення разової спеціалізованої ради (ВІДКРИТИ)

Illustration

Мєшков Олег Олегович

Склад разової ради (ВІДКРИТИ)Дисертація - Мєшков О.О. (ВІДКРИТИ)Дисертація - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук рецензента Попович І.М. - (ВІДКРИТИ)Відгук рецензента Попович І.М. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Гусєвої В.О. - (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Гусєвої В.О. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Пирога І.В. - (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Пирога І.В. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Шевчука В. М. - (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Шевчука В. М. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Протокол накладання електронної печатки (ВІДКРИТИ)Відео захисту дисертації з електронною печаткою (ЗАВАНТАЖИТИ)Рішення разової спеціалізованої ради (ЗАВАНТАЖИТИ)

Illustration

Овсянникова Інесса Михайлівна

Склад разової ради (ВІДКРИТИ)Дисертація - Овсянникова І.М. (ВІДКРИТИ)Дисертація - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук рецензента Хоши В.В. - (ВІДКРИТИ)Відгук рецензента Хоши В.В. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук рецензента Агапової О.В. - (ВІДКРИТИ)Відгук рецензента Агапової О.В. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Криворучко Л.С. - (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Криворучко Л.С. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Шевчука О. М. - (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Шевчука О. М. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Протокол накладання електронної печатки (ВІДКРИТИ)Відео захисту дисертації з електронною печаткою (ЗАВАНТАЖИТИ)Рішення разової спеціалізованої ради (ВІДКРИТИ)

Illustration

Дементьєв Микола Володимирович

Склад разової ради (ВІДКРИТИ)Дисертація - Дементьєв М.В. (ВІДКРИТИ)Дисертація - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук рецензента Петрової І.А. - (ВІДКРИТИ)Відгук рецензента Петрової І.А. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук рецензента Попович І.М. - (ВІДКРИТИ)Відгук рецензента Попович І.М. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Гусєвої В.О. - (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Гусєвої В.О. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Пирога І.В. - (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Пирога І.В. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Протокол накладання електронної печатки (ВІДКРИТИ)Відео захисту дисертації з електронною печаткою (ЗАВАНТАЖИТИ)Рішення разової спеціалізованої ради (ЗАВАНТАЖИТИ)

Illustration

Адамов Федір Павлович

Склад разової ради (ВІДКРИТИ)Дисертація - Адамов Ф.А. (ВІДКРИТИ)Дисертація - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук рецензента Петрової І.А. - (ВІДКРИТИ)Відгук рецензента Петрової І.А. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Гусєвої В.О. - (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Гусєвої В.О. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Коваль А.А. - (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Коваль А.А. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Шевчука В.М. - (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Шевчука В.М. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Протокол накладання електронної печатки (ВІДКРИТИ)Відео захисту дисертації з електронною печаткою (ЗАВАНТАЖИТИ)Рішення разової спеціалізованої ради (ЗАВАНТАЖИТИ)

Illustration

Бараш Леонід Євгенійович

Склад разової ради (ВІДКРИТИ)Дисертація - Бараш Л.Є. (ВІДКРИТИ)Дисертація - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук рецензента Сімакової-Єфремян Е.Б. -(ВІДКРИТИ)Відгук рецензента Сімакової-Єфремян Е.Б. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук рецензента Стовби О.В. (ВІДКРИТИ)Відгук рецензента Стовби О.В. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Янкового М.О. - (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Янкового М.О. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Чернявського С.С. - (ВІДКРИТИ)Відгук опонента Чернявського С.С. - Validation_R (ВІДКРИТИ)Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (ВІДКРИТИ)

Illustration

Корнєв Олексій Васильович

Склад разової ради (ВІДКРИТИ)Дисертація - Корнєв О.В. (ВІДКРИТИ)Дисертація - Validation_R (ВІДКРИТИ)Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (ВІДКРИТИ)

Illustration

Коваленко Оксана Олександрівна

Склад разової ради (ВІДКРИТИ)Дисертація - Коваленко О. О. (ВІДКРИТИ)Дисертація - Validation_R (ВІДКРИТИ)Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (ВІДКРИТИ)

Illustration

Романаускас Крістіна Андріївна

Склад разової ради (ВІДКРИТИ)Дисертація - Романаускас К. А. (ВІДКРИТИ)Дисертація - Validation_R (ВІДКРИТИ)Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (ВІДКРИТИ)

Illustration

Положення про раду молодих учених при Національному Науковому Центрі "Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С Бокаріуса" Міністерства юстиції України