Адреса: м. Харків, вул. Золочівська 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Адреса: м. Харків, вул. Золочівська 8-А

Телефон: +38 (057) 372-12-20

E-mail: au.gro.esicnn%40esicnn

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»

Пожежно-технічна експертиза

Основні завдання пожежно-технічної експертизи та перелік вирішуваних питань

Основними завданнями пожежно-технічної експертизи є:
● визначення причин, умов та процесів виникнення пожежі;● визначення часу та шляхів розповсюдження пожежі;● визначення обставин, які сприяли виникненню та розповсюдженню пожежі;● оцінка умов, засобів і способів гасіння пожежі;● відповідність технічного стану об’єкта протипожежним нормам.● Перед пожежно-технічною експертизою можуть ставитись і інші завдання, пов’язані з провадженням у справі про пожежі, якщо для розв’язання цих завдань необхідні спеціальні знання в галузі пожежної справи.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:● Де був осередок пожежі (місце виникнення початкового горіння)?● Якими шляхами поширювався вогонь від осередку пожежі?● Яка причина виникнення пожежі?● Відповідало стан об’єкта вимогам Правил пожежної безпеки?● Який час тривав пожежа?● Чим пояснюється найбільш інтенсивне горіння в даному місці об’єкта?● Чи можливо загоряння даної речовини (матеріалу) від даного джерела запалювання?● Чи можливо самозаймання даних речовин (матеріалів) за певних умов конкретного випадку?● Яка максимальна температура горіння даних матеріалів?● Чи не є причиною виникнення пожежі аварійний стан електричної мережі (коротке замикання, перевантаження і т.д.)?● Що було первинним: пожежа чи вибух?● З якої причини не спрацювало автоматичне протипожежне пристрій?● Чи належним чином використовувалась протипожежна техніка під час гасіння даної пожежі?● Де розміщувалися зони розвитку горіння, теплового впливу і задимлення з урахуванням наданих фактичних даних про матеріальну обстановку місця пожежі?● Яке джерело запалювання зумовив загоряння наявної горючого середовища (матеріалу, речовини) в місці формування осередку пожежі?● Який механізм виникнення пожежі?● Які обставини події пожежі зумовили її наслідки?● Якими вибухо-, пожежонебезпечними властивостями характеризуються надані на дослідження матеріали (речовини)?